Đã 36 năm kể từ khi ngày 20-11 hàng năm trở thành Ngày Nhà giáo Việt Nam.