Công văn số 276-CV/HU của Ban Thường vụ Huyện Ủy HĐ vv thực hiện quy định đánh giá, xếp loại hàng tháng; Quyết định số 1841-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành Ủy Hà Nội vv ban hành Quy định đánh giá, xếp loại hàng tháng đối với cán bộ, CC, VC, LĐHĐ

Công văn số 276-CV/HU của Ban Thường vụ Huyện Ủy HĐ vv thực hiện quy định đánh giá, xếp loại hàng tháng; Quyết định số 1841-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành Ủy Hà Nội vv ban hành Quy định đánh giá, xếp loại hàng tháng đối với cán bộ, CC, VC, LĐHĐ

Công văn số 276-CV/HU ngày 04/11/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy Hoài Đức vv thực hiện quy định đánh giá, xếp loại hàng tháng; Quyết định số 1841-QĐ/TU ngày 28/10/2021 của Ban Thường vụ Thành Ủy Hà ...
Tin tức mới nhất
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 5
Tháng trước : 399